Select your language

O nas

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato powstało w Krakowie, w Roku Chopinowskim 2010, z inicjatywy pianistki Marty Polańskiej. Nazwa Towarzystwa pochodzi z Barkaroli Fis-dur op. 60 Fryderyka Chopina, utworu, w którym kompozytor zamieścił słynne określenie dolce sfogato.
Jarosław Iwaszkiewicz wspomniane dolce sfogato odczytał jako moment przynoszący katharsis, ekstazę i oczyszczenie. Marceli A. Szulc, pisał: „Ten nokturn o balladowym zaciszeniu przynosi dwuśpiew kochającej się pary – przez moment zagrożonej śmiercią”. Słynny pianista Karol Tausig według Wilhelma von Lenza „słyszał Barkarolę jako dwugłos Kochanków, scenę miłosną w weneckiej gondoli”. André Gide, w swoich Notatkach o Chopinie zachwycał się: „Chopin pisze tu sfogato. Czyż jakikolwiek inny kompozytor użył kiedy tego słowa? Czy ktokolwiek przed nim pragnął wyrazić, miał potrzebę wyrażenia tego pojęcia, nazwania tego nagłego zachłyśnięcia się powiewem wiatru, niespodziewanie przerywającego rytm muzyki, upajającego wonną świeżością – całą środkową część Barkaroli?”
Celem Towarzystwa jest prowadzenie wszechstronnej działalności muzycznej, artystycznej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej. Do podstawowych celów Towarzystwa należą:
• upowszechnianie kultury muzycznej i artystycznej oraz pogłębianie wiedzy o muzyce i sztuce,
• promocja muzyki, szczególnie dzieł Fryderyka Chopina, sztuki i nauki,
• promocja polskiej muzyki, sztuki i nauki za granicą,
• pomoc i promowanie młodych talentów,
• archiwizowanie dóbr kultury i nauki,
• organizowanie konkursów, kursów, festiwali i imprez muzycznych , artystycznych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych,
• wspieranie osób niepełnosprawnych,
• działalność dobroczynna.
Członkami Towarzystwa są artyści muzycy, plastycy oraz naukowcy, których łączy wspólna pasja jaką jest sztuka.

Wesprzyj Towarzystwo Sfogato!

Dołącz do grona osób wspierających projekty Towarzystwa Muzyczno-Artystycznego Sfogato!
Każdy projekt tworzymy dla Państwa. Muzyka i sztuka nie istnieje bez wspierającej publiczności. Będziemy wdzięczni także za wsparcie finansowe w postaci darowizny na cele statutowe Towarzystwa Sfogato.
Przekaż darowiznę za pośrednictwem:
systemu PayPal

przez NGO w zakładce wsparcie
lub na konto Towarzystwa Sfogato:
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie nr: 07 1240 4650 1111 0010 3697 3883
IBAN: PL07124046501111001036973883
KOD SWIFT: PKOPPLPW

Sfogato Festival 2023

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato
ul. Lea 173/12
30-133 Kraków