Select your language

Celem Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” jest ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego. Badanie wzajemnych relacji, oddziaływań oraz wpływu nowych zdobyczy w zakresie mechanizmu fortepianowego na repertuar, a także nowatorskich technik kompozytorskich na rozwój instrumentu. Konkurs „Piano e Forte” ma na celu inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok. Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte”, którego pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym jest pianistka Marta Polańska jest innowacyjnym projektem ujmującym problematykę w sposób holistyczny. Naukowy patronat nad wydarzeniem sprawują: prof. dr hab. Andrzej Pikul –Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie oraz wybitny instrumentolog prof. Benjamin Vogel (Szwecja). Organizatorami wydarzenia są: Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce i Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie. Pierwsza edycja (2018) odbyła się w 320. rocznicę pierwszej wzmianki o wynalazku włoskiego budowniczego Bartolomeo Cristoforiego ukazując historyczny szlak fortepianu „Z ziemi włoskiej do Polski”. Poprzez repertuar wykonywanych podczas koncertów dzieł kompozytorów polskich Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” wpisał się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

www.PianoeForte.pl

Wesprzyj Towarzystwo Sfogato!

Dołącz do grona osób wspierających projekty Towarzystwa Muzyczno-Artystycznego Sfogato!
Każdy projekt tworzymy dla Państwa. Muzyka i sztuka nie istnieje bez wspierającej publiczności. Będziemy wdzięczni także za wsparcie finansowe w postaci darowizny na cele statutowe Towarzystwa Sfogato.
Przekaż darowiznę za pośrednictwem:
systemu PayPal

przez NGO w zakładce wsparcie
lub na konto Towarzystwa Sfogato:
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie nr: 07 1240 4650 1111 0010 3697 3883
IBAN: PL07124046501111001036973883
KOD SWIFT: PKOPPLPW

Sfogato Festival 2023