Select your language

Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato jest jedynym w Krakowie cyklicznym wydarzeniem festiwalowym, dla którego muzyka i twórcza osobowość Fryderyka Chopina stanowi główną inspirację. Zawiera się ona w nazwie wydarzenia - „Sfogato” - włoskim słowie użytym po raz pierwszy przez Fryderyka Chopina jako termin muzyczny, dla opisania fragmentu Barkaroli Fis-dur op. 60. Jarosław Iwaszkiewicz zinterpretował fragment sfogato, dookreślony przez Chopina przymiotnikiem dolce, jako moment przynoszący katharsis, ekstazę i oczyszczenie. Nawiązał tym samym do funkcji, jaką sztuka, a także muzyka, pełniła w czasach starożytnych i pełni do dnia dzisiejszego. Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato, które powstało w 2010 roku z inicjatywy pianistki Marty Polańskiej – Kierownika Artystycznego festiwalu. Honorowy Patronat nad Festiwalem sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Celem Festiwalu jest ukazanie wieloaspektowej roli muzyki i sztuki w życiu człowieka. W programie Festiwalu co roku znajdują się także Warsztaty Muzyczne w ramach projektu MartAcademy International - prowadzone przez wybitnych pedagogów z Rosji oraz Polski z udziałem uczniów szkół muzycznych, Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Sfogato na dzwonek i sygnał oraz Konferencja pod hasłem Psychologia: Muzyka – Sztuka – Media, której przewodniczy Prof. Helena Wrona-Polańska.

www.SfogatoFestival.com

Wesprzyj Towarzystwo Sfogato!

Dołącz do grona osób wspierających projekty Towarzystwa Muzyczno-Artystycznego Sfogato!
Każdy projekt tworzymy dla Państwa. Muzyka i sztuka nie istnieje bez wspierającej publiczności. Będziemy wdzięczni także za wsparcie finansowe w postaci darowizny na cele statutowe Towarzystwa Sfogato.
Przekaż darowiznę za pośrednictwem:
systemu PayPal

przez NGO w zakładce wsparcie
lub na konto Towarzystwa Sfogato:
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie nr: 07 1240 4650 1111 0010 3697 3883
IBAN: PL07124046501111001036973883
KOD SWIFT: PKOPPLPW

Sfogato Festival 2023